ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ

 


 

Οι προγνώσεις που δημοσιεύονται αφορούν σεισμούς μεγέθους άνω των 5 R.  Αναμενόμενοι σεισμοί